0

Mercedes сократил отрыв по продажам от Audi и BMW